Aquesta setmana, nens i adults han dibuixat un BODEGÓ de PLANTES DEL NATURAL.

ELS NENS s’han aplicat moltes de les coses ja apreses.
Aquest exercici requereix practicar:
-La Composició, ja que han de decidir que part de la natura morta han de pintar i des que punt de vista. L’enquadrament va determinar tot el dibuix, des de la perspectiva als colors aplicats. La composició perquè sigui bella, ha d’estar ben compensada.
-El volum a través de la gamma cromàtica i de la perspectiva. Per exemple, usant groc pur com a contrast del verd de les fulles.
-Tenir en compte les tonalitats de colors existents en un mateix element. Una mateixa fulla té diferents tonalitats de verd, segons la incidència de la llum que reben.
Pintar del natural és un bon exercici perquè el model, a l’estar viu, sempre és canviant, varia segons la llum i d’un dia per l’altre.
És un exercici que requereix molta observació. Sovint, pensem que estem observant el model però, en realitat, només estem pintant de memòria. Cal, fer exercicis per aprendre a observar com: mesurar les proporcions d’una cosa respecte a l’altra, tenir en compte la distància d’un element amb un altre, els colors, etc . Aquesta part els costa molt als nens.

 

       

 

ELS ADULTS han practicat amb Andrés Moya el mateix però amb més dificultat.
Andrés Moya els guia en la seva classe de “TACAR BÉ PER PINTAR BÉ“, ensenyant-los a trobar els colors per començar tacant.
Aquest exercici és la base d’una bona pintura.

Valora el post